02 फ़रवरी 2010

सरस्वती वंदना
सरस्वती वंदना

ॐ एं सरस्वत्यै नमः

या कुंदेंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता

या वीणावर दण्डमंडितकरा, या श्वेतपद्मासना

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभ्रृतिभिर्देवै: सदा वन्दिता

सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेष जाड्यापहा